Продължете към съдържанието

Дейности

Работна среща

На 24 април 2023 г. беше проведена работна среща по проект “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурс” между ръководителя на проекта доц. д-р Катя Антонова (ИУ-Варна) и проф. д-р Мирослава Пейчева (УНСС) – ръководител на Работен пакет 1. Теоретико-методологически въпроси при изследване на дигитализацията и нейното влияние върху подходите за  управление на човешките ресурси.

Повече информация

error: Content is protected !!