Продължете към съдържанието

Контакти

Ръководител на проекта: доц. д-р Катя Антонова, Икономически университет – Варна

Технически сътрудник: Румяна Дилова

бул. „Княз Борис I“ 77, Варна 9002

error: Content is protected !!