Продължете към съдържанието

Дейности

Реализирането на проекта е предвидено да се осъществи в съответствие със следните работни пакети и дейности:

 1. Работен пакет 1: Теоретико-методологически въпроси при изследване на дигитализацията и нейното влияние върху подходите за управление на човешки ресурси
  1. Дейност 1.1. Изграждане на теоретико-информационна платформа за нуждите на проекта
  2. Дейност 1.2. Изграждане на методологическа платформа за целите на изследването
  3. Дейност 1.3. Изследване и анализ на приложимостта на иновационните подходи за УЧР в различни сектори
 2. Работен пакет 2: Изследване и анализ на влиянието на дигитализацията върху управлението на хора в мултисекторна среда
  1. Дейност 2.1.  Дигитализация на ключови дейности от процеса по УЧР
  2. Дейност 2.2. Създаване на система за УЧР, базирана на дигиталните трансформации
  3. Дейност 2.3. Разработване на иновационен модел за УЧР, базиран на дигиталната трансформация в избрани сектори
 3. Работен пакет 3: Разработване на иновационни подходи и практики за УЧР в резултат на дигитализацията в мултисекторна среда
  1. Дейност 3.1. Дигитализация на работните места
  2. Дейност 3.2. Разработване на концептуален модел за прототип на дигитална информационна система, базирана на иновационни подходи по УЧР
  3. Дейност 3.3. Експертна оценка на концептуалния модел за прототип на дигитална информационна система
 4. Работен пакет 4: Разпространение на научните резултати
  1. Дейност 4.1. Опубличаване на постигнатите резултати от изследването на теоретико-методологическите въпроси, свързани с дигитализация на подходите за УЧР
  2. Дейност 4.2.  Опубличаване на постигнатите резултати от изследване влиянието на дигитализацията върху управлението на хора в мултисекторна среда
  3. Дейност 4.3.  Опубличаване на постигнатите резултати от изследването на иновационните подходи и практики за УЧР
error: Content is protected !!