Продължете към съдържанието

Кръгла маса

На 11 април 2024 г. в зала 116 на Икономически университет – Варна от 12:00 ч. ще се проведе кръгла маса на тема „Иновационни подходи при управление на човешките ресурси: Примери от практиката“. Събитието е хибридно, като онлайн участниците могат да се включат във виртуалната стая на следния линк: https://meet.google.com/pfg-vdxo-bsg. Регистрацията се осъществява от този адрес: https://forms.gle/SpJEApiSv1WMABt86.

На събитието ще бъдат обсъдени добри практики, свързани с управлението на хора в организациите и академичните среди. Участниците ще имат възможност да споделят практически опит и да публикуват резултати от научните си изследвания в ръководство с добри практики. То ще се издаде с ISBN и ще се индексира в Google Scholar и RePEc.

Изисквания към авторите:
Обем на доклада: не повече от 5 страници (А4), включително фигури, графики, таблици и литературни източници.
Размер на белите полета на страницата в сантиметри: 2.5 см за всички страни на листа.
Страниците не трябва да се номерират и не трябва да имат бележки под линия.
Докладите трябва да бъдат написани в .doc или .docx формат (MS Office Word 97-2003 или по-висока).
Файлът с доклада трябва да носи името на своя автор (Пример: име_фамилия.doc).
Форматиране на текста според шаблона: Изтегляне от тук

Канят се за участие представители на академичните среди, бизнеса, НПО, студенти и докторанти.

Участието в кръглата маса не е обвързано с такси.
Провежда се в рамките на проект BG-175467353-2022-04/12-12-2022 “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, като част от планираните по проекта дейности за популяризиране на научните резултати.

error: Content is protected !!