Продължете към съдържанието

Работна среща

    На 24 април 2023 г. беше проведена работна среща по проект “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурс” между ръководителя на проекта доц. д-р Катя Антонова (ИУ-Варна) и проф. д-р Мирослава Пейчева (УНСС) – ръководител на Работен пакет 1. Теоретико-методологически въпроси при изследване на дигитализацията и нейното влияние върху подходите за  управление на човешките ресурси. Бяха обсъдени:

    • Дейностите, свързани с изграждане на теоретико-информационната  и методологическата платформи за нуждите на проекта;
    • Провеждане на мероприятия за популяризиране на научния проект, в т.ч. пресконференции и научни семинари.
    • Популяризиране на информация за проекта чрез социалните медии.
    error: Content is protected !!