Продължете към съдържанието

Екип

доц. д-р Катя Антонова
Ръководител на проекта

Икономически университет - Варна

EmailWebsite
проф. д-р Маргарида Мария Мендес Родригес

Европейски институт за висше образование, Фаф, Португалия

Website
проф. д-р Мирослава Пейчева

Университет за национално и световно стопанство

EmailWebsite
гл. ас. д-р Павлина Иванова

Икономически университет - Варна

EmailWebsite
гл. ас. д-р Велина Колева

Икономически университет - Варна

EmailWebsite
гл.ас. д-р Радка Начева

Икономически университет - Варна

EmailWebsite
докт. Нели Димитрова

Икономически университет - Варна

EmailWebsite
докт. Александър Йорданов

Икономически университет - Варна

EmailWebsite
error: Content is protected !!