Продължете към съдържанието

„ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА“

  На 11 април 2024 г. в зала 116 на Икономически университет – Варна се проведе кръгла маса на тема „Иновационни подходи при управление на човешките ресурси: Примери от практиката“. Кръглата маса се проведе в рамките на проект “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

  📌 Във форума участваха представители на  академичните среди от УНСС, ИУ- Варна, University of Szczecin и University of Information Technology and Management , Полша,  Ala-Too University, Киргизстан и експерти в областта на управлението на човешките ресурси от международни компании.

  🎤 Доц. д-р Катя Антонова и гл. ас. д-р Радка Начева представиха проекта и научните резултати до момента.

  🎤 Проф. д-р Мирослава Пейчева, ръководител на работен пакет 1 „Теоретико-методологически въпроси при изследване на дигитализацията и нейното влияние върху подходите за управление на човешки ресурси“ представи резултати от своите изследвания, подкрепени с примери от конкретни компании и обобщени в темата „Иновационни практики в дейността по човешки ресурси“. Част от тези HR практики са свързани с благосъстоянието на служителите, привличането и подбора, дигиталното обучение и развитие, брандирането на служителите и културата на взаимно признание.

  🎤 Биляна Велкова, People Operations and County Director в Fourth Bulgaria сподели иновативни практики от дейността на своята компания, свързани с електронните трудови досиета, набирането и подбора, въвеждането на геймификацията в някои от дейностите, работодателската марка и софтуера, който използват за да дигитализират част от HR процесите.

  Дискусията на кръглата маса беше структурирана около четири ключови въпроса:

  ❓Кои са ключовите дейности от процеса по УЧР, върху които дигитализацията оказва въздействие?

  ❓Еднакво приложими ли са иновационните подходи за УЧР в различните икономически сектори?

  ❓Какъв софтуер използват компаниите в процеса по УЧР и какви задачи автоматизират с него?

  ❓Възможно ли е дигитализацията да оказва негативно въздействие върху подходите и дейностите по УЧР в различните икономически сектори?

  🙏 Благодарим на всички участници за ползотворната дискусия и споделения практически опит! 📓 Представените становища, обобщения, конкретни полезни практики и специфични казуси ще бъдат публикувани в практическо ръководство, предназначено за мениджъри на фирми, за работещи в сферата на УЧР, за студенти, както и за други заинтересовани страни.

  error: Content is protected !!