Продължете към съдържанието

Участие в международна научна конференция ITEMA 2023

  На 26 октомври 2023 г. представители на екипа на проекта взеха участие в 7-та Международна научна конференция IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture (ITEMA) 2023, която се проведе в Университета на Загреб, Вараждин, Хърватска.

  Гл. ас. д-р Павлина Иванова и доц. д-р Катя Антонова представиха научна публикация на тема „Innovative Approaches And Practices For Managing People In A Dynamic Environment“.

  Гл. ас. д-р Велина Колева изнесе доклад на тема „Engagement Of Computer Professionals (On The Example Of Bulgarian Companies In The It Sector)“.

  Гл. ас. д-р Радка Начева представи изследване на тема „Conceptual Model Of A Software Accessibility Evaluation System“.

  Изследванията опубличават резултатите от научната дейност на екипа във връзка с иновационните подходи и практики при управлението на хора, погледнати в по-широк аспект, както и в частност в ИТ сектора. По примера на българските ИТ компании са обобщени добрите практики при управление на ангажираността на служителите на работното място. Също така е опубличен и модел на компютърна система за оценяване на достъпността на софтуера, който ще намери приложение при интегриране на хора със специални потребности на работното място.

  error: Content is protected !!