Продължете към съдържанието

Уъркшоп за студенти и докторанти

  На 29.09.2023 г. бе проведен уъркшоп за студенти и докторанти в рамките на проект “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката BG-175467353-2022-04/12-12-2022, конкурс за фундаментални научни изследвания 2022 г. Договор № КП-06 ПН 65/4. Цел на събитието бе да стимулира креативността на студентите и да насърчи тяхното иновативно и управленско мислене, да осъществи обмен на знания и идеи в областта на управлението на човешките ресурси между преподаватели, студенти и представители от практиката, както и да създаде възможност за кариерно развитие на младите хора.

  В уъркшопа взеха участие около 30 студенти бакалаври, магистри и докторанти от различни специалности в Икономически университет – Варна. Специални гости бяха представителите на бизнеса от името на: БТ Девелопмент Сървисиз АД, Клунтех, Windrose Training Academy Ltd., Мусала софт, Неопърл България, Pleggi. Мирослав Николов и Димитър Караиванов от „Игриказки“ разчупиха обстановката с игри, в които ментори и студенти имаха възможността да се опознаят и разчупят ледовете.

  Форматът на събитието бе свързан с възможността студентите да работят екипно по реални казуси, предоставени им от бизнеса. Освен че подадоха конкретни ситуации от работата си с хора в организациите, мениджърите Човешки ресурси бяха и ментори на екипите, като ги подкрепяха, насочваха и съветваха. Екипите работиха по казус, свързан с подбор на персонала и предложение за стратегия за привличане на кандидати за работа в чуждестранна финансова група.

  След убедителни презентации от страна на всички студентски екипи, последва класиране, като първите три места бяха заети съответно от: 

  1. ПЪРВО МЯСТО: Яна Гюзелева – Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Златомир Иванов – Маркетинг, Даниела Карагьозова – Международен бизнес, Хатче Халил – Бизнес икономика, Деница Коларова – Дигитални медии и ПР;
  2. ВТОРО МЯСТО: Георги Стоянов – Финанси и иновации, Антония Йотова – Международен бизнес, Кристин Пелова – Мениджмънт на човешките ресурси, Олчай Юсуф – Международни икономически отношения;
  3. ТРЕТО МЯСТО: Максимилияна Гюмова – Съдебна администрация, Ерика Лишковска – Управление на продажбите и мърчандайзинг, Несрин Ереджеб – Логистика, Филипа Йорданова – Логистика.

  Бизнесът осигури атрактивни награди за участниците, включително квоти за безплатно участие на есенната конференция на БАУХ, книги, брънч в хотел Интернационал, рекламни материали и брандирани сакове. Студентите споделиха огромна удовлетвореност от участието си в събитието, доволни от контакта с практиката и полезните неща, които научиха в хода на дискусиите. Бизнесът също изрази своето задоволство от работата си с мотивирани и будни млади хора и благодари на организаторите, че поддържат жива връзката между практиката и академичната общност. Създаде се атмосфера на творческа енергия и креативност, конструктивна работа, екипен дух и позитивизъм!

  error: Content is protected !!