Продължете към съдържанието

Участие на екипа по проекта в среща на HR специалисти

    На 20.01.2023 г. се проведе Среща на Черноморски клуб на специалистите по човешки ресурси в Coworking Space на етаж Н-4 на Икономически университет – Варна. На срещата присъстваха специалисти по управление на човешките ресурси, представители на различни компании от Варна, Бургас, Добрич и Шумен. Събитието е организирано от Ива Панайотова, Красимира Караджова – член на УС на Българската асоциация по управление на хора, и доц. д-р Катя Антонова – преподавател в ИУ-Варна и ръководител на проект BG-175467353-2022-04/12-12-2022 “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси”.

    В рамките на срещата, във връзка с опубличаването на резултатите по проекта доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Велина Колева и гл. ас. д-р Радка Начева представиха подробности около цялостния напредък по провеждане на научни изследвания, участие в научни конференции и събития. Представителите на екипа показаха и оборудването за провеждане на ЕЕГ и поведенчески изследвания, закупено със средства, отпуснати по проекта. При висок интерес от присъстващите HR специалисти се очертаха съвместни дейности по изпълнение на целите и задачите, включително участие в анкетни проучвания, фокус групи и участие в лабораторни изследвания.

    error: Content is protected !!