Продължете към съдържанието

Участие на екипа в международна научна конференция EMAN 2024, Рим, Италия

    На 21 март 2024 г. екипът на Проект „Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при УЧР“ взе участие в международната научна конференция по икономика и мениджмънт #EMAN2024 , кояот се проведе в University of Rome „Tor Vergata“, Рим, Италия.

    Гл. ас. д-р Велина Колева, гл. ас. д-р Павлина Иванова и доц. д-р Катя Антонова представиха доклад на тема „INNOVATIVE APPROACHES TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – THEORETICAL ASPECTS“.

    Гл. ас. д-р Радка Начева представи доклад „TRENDS AND BEST PRACTICES FOR ENSURING DIGITAL ACCESSIBILITY IN THE WORKPLACE“. Изследванията им са свързани с автоматизирана класификация на научна литература в областта на управлението на човешките ресурси и на дигиталната достъпност, направени с методите на изкуствения интелект.

    Екипът проведе и среща с г-жа Нели Симеонова – завеждащ консулска служба на Посолството на Република България в Италия, Рим и с г-жа Детелина Кирилова – Технически сътрудник в Консулска служба. Сърдечни благодарности за топлото посрещане и ползотворната дискусия.

    error: Content is protected !!