Продължете към съдържанието

Състезание за студенти и докторанти „HR НА БЪДЕЩЕТО“

  Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в СЪСТЕЗАНИЕ за студенти и докторанти „HR НА БЪДЕЩЕТО“, организирано по повод международния ден на HR професионалистите – 20 май от екипа на проект „Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси“ съвместно с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

  Състезанието е обща инициатива на Икономически университет – Варна и БАУХ и е част от активностите по проект „Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, договор № КП-06 ПН 65/4.

  ЦЕЛ НА СЪБИТИЕТО: Стимулиране на креативността на студентите и докторантите и насърчаване на тяхното иновативно и управленско мислене. Те ще разработят идейни проекти по едно от предложените три НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. HR функцията, изкуствения интелект и новите технологии (блокчейн, дигитални валути и др.).
  2. AR/VR решения за геймифициране на работния процес и повишаване на мотивацията на поколение Z.
  3. Как да използваме уменията и опита на застаряващото население в Европа за подобряване на пазара на труда?

  УЧАСТНИЦИ: студенти и докторанти от всички курсове и специалности.

  ОРГАНИЗАЦИЯ: Събитието се провежда в два етапа.

  Първи етап: Подготовка и изпращане на проектите

  Проектите се разработват индивидуално или от екип от студенти и/или докторанти и се изпращат (текстов файл и презентация), на e-mail: katia_antonova@ue-varna.bg  до 15 май 2024 г. 

  Втори етап: Представяне и оценяване на проектите 

  Проектите се представят присъствено или онлайн на 16 май 2024 г. от 16:00 ч. в споделеното пространство, етаж Н-4 и във виртуална стая на Google Meet – https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq

  За участие в състезанието е необходимо предварително да се запознаете с РЕГЛАМЕНТА и да подадете ЗАЯВКА.

  Предвидени са и награди за екипите, класирани на първите три места и сертификати за всички участници!

  error: Content is protected !!