Продължете към съдържанието

Публична лекция с лектор Елица Димитрова

    На 27 май 2024 г. в зала 220 от 13:30 ч. се проведе публична лекция, свързана с добрите практики при управление на хора. Гост лектор беше Елица Димитрова от Аккодис България, която сподели какъв е жизненият цикъл на служителя в компанията, в т.ч. възможностите за обучения, развитие и задържане на таланти.

    Лекторът представи дейността на компанията и разнообразието от програми за кариерно развитие, както и възможностите всеки да направи собствен “дизайн” на своята кариерен път в организацията. Елица Димитрова сподели многообразните практики, които се прилагат при професионалното развитие на служители, програми за развитие на лидерството, програми за наставничество, културна осведоменост, обучени, интеграция и приобщаване. Тя представи и способите за интеграция на хора със специални потребности в компанията, както и какви са добрите практики при осигуряване на устойчива заетост и достъпна физическа и виртуална среда за хора със специални потребности.

    На събитието присъстваха студенти и преподаватели от Икономически университет – Варна. То е част от активностите  по проект „Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управлението на човешките ресурси“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, договор № КП-06 ПН 65/4.

    error: Content is protected !!