Продължете към съдържанието

Представяне на проекта в рамките на конференцията „Време е за ъпдейт“

  🎤 🗓 На 28 март 2024 г. в Аулата на Икономически университет – Варна се проведе конференция на тема „Време е за Update“ – заключително събитие за Националната кампания „Време е за ъпдейт“, която е част от Европейската година на уменията. Форумът се организира в партньорство с Областна администрация – Варна и Икономически университет – Варна.

  🎯 В рамките на събитието беше представен проектът BG-175467353-2022-04/12-12-2022 „Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси“ от доц. д-р Катя Антонова (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Павлина Иванова (член на екипа). Те запознаха аудиторията с целите и фокуса на изследванията, както и с постигнатите резултати до момента.

  📝 Част от резултатите до момента са:
  ✅ Закупено е софтуерно и хардуерното оборудване, което ще се използва за провеждане на поведенчески и когнитивни изследвания, в т.ч. на хора с увреждания, както и за извършване на емпирични изследвания, свързани с изведените теоретични и концептуални модели;
  ✅ Направен е анализ на тенденции в УЧР, в т. ч. на иновационни политики и практики, които са предпоставка за конкурентно предимство на организациите;
  ✅ Реализиран е модел за класификация на научна литература, базиран на методите на изкуствения интелект и data mining за автоматизиран анализ на съдържанието на научните публикации и съответствието им към темата на проекта. Моделът е апробиран с публикации в областта на дигиталната достъпност на работното място;
  ✅ Разработен е метод, базиран на АНР за евристично оценяване на ползваемост и достъпност на HR софтуер.

  Екипът на проекта е участвал в 6 научни конференции и е реализирал 12 научни публикации.

  📣 През месец април предстои организиране на кръгла маса, очаквана аудитория на която са представители на заинтересованите страни – бизнес, публичната администрация, НПО. Предстои да обявим подробности :).

  error: Content is protected !!