Продължете към съдържанието

Победителите в уъркшоп за студенти и докторанти, организиран по проекта, участваха в традиционната есенна конференция на Българската асоциация за управление на хора

    В края на месец септември бе проведен уъркшоп на тема „Управление на човешките ресурси“ за студенти и докторанти на ИУ – Варна в рамките на проект “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката BG-175467353-2022-04/12-12-2022, конкурс за фундаментални научни изследвания 2022 г. Договор № КП-06 ПН 65/4. Цел на събитието бе да стимулира креативността на студентите и да насърчи тяхното иновативно мислене, да се обменят идеи в областта на управлението на човешките ресурси между студенти, преподаватели и представители на практиката, с акцент върху кариерното развитие на младите хора.

    Отборът, класирал се на първо място бе представен от Яна Гюзелева, Златомир Иванов, Даниела Карагьозова, Деница Коларова и Хатче Халил с ментор Ива Панайотова (консултант по управление на персонала в Бинк Партнърс). Част от голямата награда за студентите бе възможността да вземат участие в традиционната есенна конференция на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) „HR DAYS 2023: Boosting People’s Potential“, предоставена им от Красимира Караджова (управляващ собственик на Windrose Training Academy Ltd. – Авиационна академия, регионален координатор на БАУХ за Черноморски регион).

    Конференцията традиционно се организира от Българската асоциация за управление на хора. Събитието се проведе в Интер Експо Център – София и включи разнообразни формати и теми – интерактивни работилници, майсторски класове, виртуална и присъствена конферентна програма, в която взеха участие над 350 участници и 43 лектори. Студентите споделиха, че участието им във формата е било изключително обогатяващо. За първи път са имали възможността да се докоснат до такова мащабно събитие, посветено на управлението на хората в организациите. Впечатлени са от наситената програма, участието на световно признати експерти в областта, интересните и актуални теми с практическа насоченост, богатството на дискусиите. Част от тях изявиха желанието си в бъдеще да се реализират професионално в областта на управлението на човешките ресурси.

    error: Content is protected !!